top of page

Szanowni Państwo,

 

 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, informujemy, że będą Państwu przysługiwały określone prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia, od 25.05.2018r. obowiązywały będą poniższe zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych: 
 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agroturystyka "POD LIPAMI",
  Mojesz 17, 59-600 Lwówek Śląski, tel. 669-696-908, e-mail: mojesz17@wp.pl

   

 2. Agroturystyka "POD LIPAMI" przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach:

  a) prawidłowej realizacji usługi noclegowych (art 6 ust. 1b)

  b) w celach marketingowych (art. 6 ust. 1a)

  c) dochodzenia należności (art 6 ust. 1f)

  d) podatkowych (obowiązek podatkowy)

  e) statystycznych (art 6 ust. 1B )
   

 3. Agroturystyka "POD LIPAMI" nie przetwarza żadnych danych będącymi danymi wrażliwymi
   

 4. W prawnie uzasadnionych przypadkach przysługuje Państwu prawo do:

  a) dostępu do treści danych
  b) przysługuje Państwu prawo do sprostowania danych

  c) przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych

  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych

  e) prawo do przenoszenia danych

  f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
   

 5. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy Rozporządzenia przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
   

 6. Agroturystyka "POD LIPAMI" przekazuje innym podmiotom Państwu dane osobowe wyłącznie w celach podatkowych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania systemu informatycznego .
   

 7. Jeżeli wykorzystanie przez nas Państwa danych osobowych nie jest konieczne do wykonania usługi noclegowych, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi prawnie uzasadnionego interesu możemy prosić o wyrażenie pisemnej zgody. Udzieloną pisemną zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać. 
   

 8. Państwa dane osobowe przechowywane będą zgodnie z obowiązującym prawem przy użyciu wszelkich form zabezpieczeń. 
   

 9. Dokonując rezerwacji drogą e-mailową i telefoniczną wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

bottom of page